Metody pracy

Warsztaty i szkolenia są tak skonstruowane, by można było je modyfikować również w trakcie trwania oraz dostosować do poziomu aktywności i zaangażowania grupy. Najczęściej wykorzystywane metody pracy na zajęciach to miniwykłady,  przeplatane metodami aktywizującymi: słownymi (dyskusje), oglądowymi (materiały multimedialne), czy też zadaniowymi (ćwiczenia) z wykorzystaniem dramy. Te ostatnie mają szczególne znaczenie w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych gdyż angażują uczestników na trzech poziomach: intelektualnym, emocjonalnym oraz fizycznym (zaangażowanie ruchu ciała w trakcie improwizacji).

Zajęcia indywidualne/ coaching – oprócz tego, że  zapewniają dyskrecję osobie pełniącej funkcje publiczne to również pozwalają na skupienie się tylko i wyłącznie na potrzebach uczestnika. Program za każdym razem jest dostosowany do oczekiwań oraz posiadanych już umiejętności.

Szkolenia – forma sprowadzająca się w większości do miniwykładów oraz ćwiczeń. Grupa jest pobudzana do niewielkiej aktywności. Ta forma jest zalecana dla osób, które potrafią już ze sobą współpracować i nie ma potrzeby wdrażania form ulepszających relacje pomiędzy uczestnikami.

Warsztaty – od szkoleń różni je to, że są w większym stopniu aktywizujące, dają możliwości integracji grupy, pozwalają na budowanie lepszych relacji. Ćwiczenia często prowadzone są z udziałem kamery (tylko za zgodą uczestników lub z polecenia pracodawcy), by potem móc wspólnie analizować zachowania poszczególnych osób.

+48 663 89 88 87 biuro@magiagestow.pl