Oferta szkoleń i warsztatów

OFERTA - PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

 • Wystąpienia publiczne od A do Z (praca z kamerą lub/i wystąpienie przed szerszą publicznością).
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - warsztat umiejętności miękkich.
 • Mowa ciała w biznesie (praca z kamerą).
 • Mowa ciała dla polityków (praca z kamerą).
 • Profesjonalna sprzedaż w połączeniu z komunikacją niewerbalną.
 • Prowadzenie rozmów z klientami.
 • Komunikacja niewerbalna dla managerów.
 • Negocjacje oraz techniki rozwiązywania konfliktów.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja wewnętrzna firmy - warsztaty integracyjne.
 • Standardy komunikacji zewnętrznej dla firm.
 • Jak być LIDEREM: techniki pracy z grupą dla menadżerów, kierowników, osób zarządzających zespołem/grupą.
 • Motywowanie i zarządzanie zespołem.
 • Nauka analizy fizjonomiki twarzy z teoriami osobowości.
 • Metamorfoza wizerunku z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej.
 • Sztuka autoprezentacji w biznesie.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kreatywne myślenie w pracy.

Wszystkie zajęcia są projektowane indywidualnie w zależności od potrzeb firmy oraz uwarunkowań grupy. Po wstępnych konsultacjach jest przygotowywany odpowiedni harmonogram tak, by uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę, która interesuje ich najbardziej. Scenki oraz ćwiczenia za każdym razem są dopasowane do stylu pracy, w jakim funkcjonuje grupa szkoleniowa bądź warsztatowa.

Dzięki temu powstają unikalne programy, które pozwalają łatwiej zapamiętać materiał szkoleniowy, a potem odpowiednio go wdrożyć. Inaczej, bowiem wyglądają szkolenia dla farmaceutów, którym nie jest potrzebna gruntowna wiedza z tworzenia wizerunku, tak jak politykom, czy innym osobom pełniącym funkcje publiczne. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszam do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów.

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia w języku angielskim.

+48 663 89 88 87 biuro@magiagestow.pl