Szkolenie dla managera

PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA MANAGERA

Dlaczego warto wybrać to szkolenie? Są trzy bardzo ważne powody:

  1. Po moich szkoleniach widzisz efekty naszej wspólnej pracy natychmiast!
  2. Z każdym kolejnym dniem zauważasz, jak łatwo możesz zastosować moje autorskie ćwiczenia zarówno w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym.
  3. Moje szkolenia są zaprojektowane na podstawie rzetelnych badaniach oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Kiedy możesz wybrać - postaw na profesjonalistę i eksperta. Zyskaj jakość za rozsądną cenę - Monika Maj-Osytek

Pracujesz na stanowisku wyższego szczebla lub starasz się o awans?
Oto propozycja, która pozwoli ci zdobyć potrzebną wiedzę dostosowaną specjalnie do Twoich potrzeb.

Coaching indywidualny trwający przez trzy tygodnie pozwoli ci właściwie usystematyzować wiedzę oraz umiejętności właściwego posługiwania się w zakresie: autoprezentacji, negocjacji, budowania relacji, a także korzystania we właściwy sposób z konkretnych elementów komunikacji niewerbalnej. Poznasz nowoczesne techniki stosowane podczas wystąpień publicznych oraz pokażę ci, jak skutecznie pozbyć się stresu przed ważnymi spotkaniami. Dzięki temu nabierzesz dużej pewności siebie, poprawisz swoje relacje z innymi i będziesz lepiej prezentować się w życiu prywatnym i zawodowym.

SZKOLENIE WIELOPOZIOMOWE ZAWIERA:

POZIOM 1 ANALIZA – w zależności od potrzeb klienta trwa od 1 do 3 dni (w pierwszym tygodniu pracy z uczestnikiem szkolenia).

Polega na analizie całej sylwetki uczestnika szkolenia. Zwykle odnosi się do współudziału trenera w spotkaniach, wynikających z naturalnego trybu życia klienta (np. pracowniczych, negocjacyjnych, handlowych, wystąpieniach publicznych). Dzięki zastosowaniu metody obserwacji uczestnika, przygotowywany jest indywidualny program zajęć. Pod uwagę brany jest całokształt komunikacji niewerbalnej, począwszy od wizerunku osoby, poprzez zachodzące interakcje międzyludzkie, uwzględnienie typu osobowości, a skończywszy na zastosowaniu odpowiedniej mowy ciała w kontekście. Jeśli klient nie życzy sobie udziału trenera w spotkaniach istnieje możliwość przeprowadzenia analizy materiałów multimedialnych, zastanych lub powstałych na tym etapie.

UWAGA: istnieje możliwość zamówienia tego szkolenia w skondensowanej formie, 3 do 5 spotkań. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów zadzwoń pod numer +48 663 89 88 87 lub napisz na adres: monika@magiagestow.pl

POZIOM 2 WDRAŻANIE I INTROSPEKCJA –  1 do 4 dni indywidualnej pracy z trenerem (obejmuje drugi tydzień współpracy).

W jednym dniu odbywa się maksymalnie trzygodzinne szkolenie uczestnika pod kątem autoprezentacji i mowy ciała oraz wystąpień publicznych przy użyciu kamery. W zależności od stopnia zaawansowania uczestnika, podobne zajęcia odbywają się w drugim dniu, drugiego tygodnia współpracy. Kolejny dzień pracy to omówienie wizerunku uczestnika z uwzględnieniem jego upodobań oraz wdrożeniem nowych elementów wpływających na polepszenie image’u. Poziom obejmuje dodatkowo właściwy dobór garderoby oraz dodatków. Na tym etapie uczestnik poznaje również techniki prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz zdobywa wiedzę na temat budowania właściwych relacji. Uczy się jak odczytywać kłamstwo i manipulację. Działania mają na celu pomóc uczestnikowi szkolenia w późniejszej introspekcji oraz przemianie osobowościowej. Poziom obejmuje wykorzystanie zaleconych metod stosowania komunikacji niewerbalnej w pozostałych dniach tygodnia, ale już bez udziału trenera.

POZIOM 3 WNIOSKI – trwa od 1 – do 3 dni.

Ten etap odbywa się w trzecim lub czwartym tygodniu programu. Trener ponownie dokonuje analiz spotkań oraz stopnia przemian, jakie dokonały się w uczestniku. Poziom obejmuje interpretację zachowań werbalnych i niewerbalnych, ocenę wykorzystania technik autoprezentacji oraz wskazuje uczestnikowi dalszy program działań. Na zakończenie jest egzamin sprawdzający umiejętności szybkiego projektowania wystąpień publicznych oraz analiza przygotowanego przez trenera nagrania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnik po cyklu szkoleniowym, który łącznie obejmuje 3 tygodniowy harmonogram współpracy, potrafi odpowiednio zastosować techniki komunikacji niewerbalnej w połączeniu z kontekstem, właściwie interpretować gesty innych osób (również gesty wskazujące na kłamstwo i manipulację), przeprowadzać własne analizy spotkań i wdrażać nowe elementy komunikacji polepszające relacje z innymi. Potrafi przeprowadzić szybkie, wstępne analizy osobowościowe, które ułatwiają dobór stosowania właściwych gestów wobec rozmówcy. Ponadto jest świadomy swojej mowy ciała oraz potrafi dostosować ją do potrzeb spotkań tak, by lepiej się zaprezentować. Wie, jakich gestów może używać w zależności od sytuacji. Dodatkowego wsparcia w zwiększeniu poczucia własnej wartości dają przemiany wizerunkowe, wprowadzone w trakcie szkolenia. Zastosowanie indywidualnego programu rozłożonego w czasie sprawia, że przemiany są naturalne i nie powodują efektu „nakładania maski”, czym niestety kończy się wiele szkoleń z zakresu komunikacji niewerbalnej, wyrwanej z kontekstu.

CENA PAKIETU: na terenie Warszawy od 8900 zł

W przypadku innych miejscowości proszę o kontakt w celu uzgodnienia dodatkowych kosztów.

Wszelkie pytania proszę kierować:

+48 663 89 88 87 biuro@magiagestow.pl