Szkolenie dla polityka

MARKETING POLITYCZNY - WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA Z WYBORCAMI ORAZ MEDIAMI

Dlaczego warto wybrać to szkolenie? Są trzy bardzo ważne powody:

 1. Po moich szkoleniach widzisz efekty naszej wspólnej pracy natychmiast!
 2. Z każdym kolejnym dniem zauważasz, jak łatwo możesz zastosować moje autorskie ćwiczenia zarówno w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym.
 3. Moje szkolenia są zaprojektowane na podstawie rzetelnych badaniach oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Jeśli jesteś aktywnym działaczem politycznym i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie komunikacji z wyborcami oraz mediami to zapraszam na szkolenie indywidualne lub grupowe, które pomoże usystematyzować posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe, przydatne umiejętności w zakresie poruszania się na scenie politycznej.

PROGRAM SZKOLENIA składa się z dwóch niezależynych od siebie części:

PROGRAM SZKOLENIA CZĘŚĆ 1:

 • umiejętne pozyskiwanie słuchaczy oraz budowanie trwałych relacji z rozmówcami
 • autoprezentacja w kryzysowych sytuacjach
 • techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych
 • poznanie technik wywierania wpływu w marketingu politycznym
 • właściwe etapy prowadzenia rozmów z wyborcami oraz mediami, w tym otwarcie, przebieg i zamknięcie rozmowy
 • odpowiednie posługiwanie się narzędziami komunikacji w celu budowania relacji (trening przed rozmowami telefonicznymi, wywiadami, rozmowami, przygotowanie podziękowań oraz listów do wyborców oraz właściwa prezentacja w mediach)
 • zapoznanie się z technikami zaawansowanej komunikacji niewerbalnej w polityce oraz właściwego budowania wizerunku poprzez profesjonalne używanie mowy ciała, parajęzyka, chronemiki oraz proksemiki.
 • trening z kamerą oraz prowadzenie analizy wystąpienia publicznego
 • wykorzystywanie technik projektowania wystąpień tak, by całościowa komunikacja niewerbalna współgrała z przekazem werbalnym (projekt autorski trenera)

PROGRAM SZKOLENIA CZĘŚĆ 2:

 • powtórzenie zagadnień i sprawdzenie poziomu pozyskanych umiejętności
 • radzenie sobie z agresywnością dziennikarzy
 • techniki budowania napięcia podczas wypowiedzi i umiejętne zainteresowanie słuchacza
 • analiza rozmówcy pod względem komunikacji niewerbalnej oraz umiejętne dostosowanie się do jego potrzeb
 • rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji podczas prowadzenia rozmów
 • wymagania klienta (klient przygotowuje jedno zagadnienie na zamówienie nad którym chce popracować wspólnie z trenerem; może to być jeden z tematów szkolenia, który chce lepiej opanować lub zgłoszony przed odbyciem szkolenia, aby trener mógł przygotować odpowiednie zagadnienia, materiały i ćwiczenia do zaproponowanego tematu. Jeśli uczestnik nie zgłosi swojej propozycji trener sam zweryfikuje w trakcie zajęć, które zagadnienie należy wspólnie dopracować).

TO JEST REALNY PROGRAM SZKOLENIOWY, MOŻLIWY DO PRZEPROWADZENIA.

Szkolenie składa się z dwóch części i odbywa się w następujących po sobie dniach lub w odstępie czasowym nie dłuższym niż 10 dni. Powyżej tego okresu istnieje ryzyko, że uczestnik nie będzie pamiętał wszystkich wskazówek z pierwszego dnia szkolenia.

CZĘŚCI SĄ TAK ZAPROJEKTOWANE, ŻE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NICH OSOBNO, NIEZALEŻNIE. Wtedy druga część nie zawiera w programie punktu: „wymagania klienta”; w zamian jest trening z kamerą oraz techniki projektowania wystąpień publicznych (projekt autorski trenera).

CENA WYBRANEJ, JEDNEJ CZĘŚCI: 1500 zł

Miejsce szkolenia: Warszawa Centrum.

Istniej możliwość zamówienia szkolenia w dowolnej miejscowości na terenie całej Polski lub zamówienie szkolenia dla większej grupy osób.

W celu uzgodnienia szczegółów lub dodatkowych pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną.

Organizator szkolenia nie udostępnia danych o osobach biorących udział w szkoleniu. Klient, jeśli sobie tego życzy może otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia. Uczestnik na koniec dostaje materiały do pracy oraz skrypty ze spotkania. Dodatkowo otrzymuje płytę z nagraniem swojego wystąpienia na pamiątkę. Pozostałe materiały i nagrania powstałe w trakcie spotkania są usuwane w obecności klienta/ klientów.

+48 663 89 88 87 biuro@magiagestow.pl