Test na kłamcę od Magii Gestów:

  1. Narysuj palcem wskazującym literę D na swoim czole.
  2. Sprawdź w którą stronę skierowany jest brzuszek litery.
  3. Brzuszek w stronę prawego oka? Tak, że ty możesz ją przeczytać?
  4. Brzuszek w stronę lewego oka? Tak, że jest czytelna dla innych?

Rozwiązanie

Jeśli twoja litera D jest wykonana jak w punkcie 4 testu to znaczy, że dobrze sobie radzisz kłamiąc.

Test D polega na narysowaniu na czole za pomocą palca wskazującego swej dominującej ręki (tą którą piszemy, jemy) litery D. Można to wykonać na dwa sposoby:

  1. Narysować literę D brzuszkiem skierowanym w stronę prawego oka. W tym wypadku, może ją przeczytać osoba, która wykonuje zadanie ale nie osoba, która stoi naprzeciwko.
  2. Można także skierować brzuszek litery D w stronę lewego oka. W tym wypadku przeczyta ją osoba stojąca naprzeciwko, ale nie osoba, wykonująca test.

Osoby o wysokim poziomie self-monitoring rysują literę D w ten sposób, aby mogły ją przeczytać osoby stojące naprzeciwko nich czyli z brzuszkiem skierowanym w lewo. Osoby o niskim pozioie self-monitoring rysują literę D tak, by same mogły ją przeczytać – z brzuszkiem skierowanym w prawo.

Wynik testu D określa przybliżony wskaźnik tzw. self-monitoring, czyli obserwacyjnej kontroli własnych zachowań. Osoby o wysokim poziomieself-monitoring najczęściej potrafią dobrze kłamać. Osoby o niskim poziomie self-monitoring rzadziej kłamią, dlatego też nie mają takiej wprawy w oszukiwaniu, jak osoby o wysokim poziomie self-monitoring.

+48 663 89 88 87 biuro@magiagestow.pl